حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل N-4408-MS

تومان2,730,000 تومان2,402,000
حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل N-4532-4K

تومان6,054,000 تومان5,327,000
حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-2108-4KS2

تومان4,183,000 تومان3,764,000
حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4116-4KS2

تومان5,855,000 تومان5,269,000
حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4216-4KS2

تومان7,999,000 تومان7,199,000
حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4232-4KS2

تومان8,741,000 تومان7,866,000
حراج!

دستگاه NVR برند Dahua & S.vision

دستگاه NVR مدل NS-4432-4KS2

تومان15,893,000 تومان14,303,000